Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Steun ons!

We kunnen uw steun heel goed gebruiken, want het KCWO is afhankelijk van subsidies en giften.
Het KCWO heeft een ANBI-verklaring, u kunt uw gift dus aftrekken van de inkomstenbelasting.

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL73RABO 03275.83.649 tnv KCWO
of op rekeningnummer NL88RABO 3275.384.570 tnv Stichting tot steun stg. KCWO.

Meer informatie bij de coördinator: eddyoudewesselink@kcwo.nl
Of: http://www.kennisbankfilantropie.nl
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

24/08Retraite Laudato Si >
1/09Wereldgebedsdag Laudato Si >
11/10Enschede en Hengelo: Regenboogdagen >