Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Voor en met wie werken we?

In ons werk onderscheiden we:
1. de doelgroep en streefgroep: dat zijn mensen waarmee we samen werken in vele groepen en projecten;

2. de profijtgroep: de mensen die voordeel hebben bij het werk van de doelgroep.
Dat zijn bijvoorbeeld mensen:
  • die in rouw zijn, die kwetsbaar zijn en/of eenzaam zijn;
  • mensen met een psychiatrische achtergrond;
  • mensen die met de WMO te maken hebben;
  • en vrijwilligers.

De vrijwilligers in de doelgroep zetten zich vanuit verschillende motieven en achtergronden in voor de samenleving en de medemens. Ze maken deel uit van allerlei groepen in bijvoorbeeld een parochie of regio of zetten zich vanuit een persoonlijke betrokkenheid in voor specifieke noden van de medemens.
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

17/05Enschede: Salam >
1/09Wereldgebedsdag Laudato Si >