Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

Samenwerking

Aartsbisdom Utrecht

Het KCWO werkt in het Aartsbisdom Utrecht samen met (de werkers van de) Diocesane Kerkelijke Caritasinstelling (www.dkci-utrecht.nl) en met de katholieke collega-instelling Stichting de KIM (De KIM); in Utrecht, Flevoland en Gelderland.

De samenwerking heeft tot doel toekomst te maken voor het MA-werk in Midden en Oost Nederland:
  • Stimulans van (katholieke) burgers tot een actieve houding in de samenleving en ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op participatie van burgers aan de samenleving, op het voorkˇmen van uitval en op het bevorderen van sociale cohesie.
  • Aandacht voor het gezamenlijk formuleren, aanvragen en uitvoeren van projecten.
  • Onderlinge informatie-uitwisseling versterken.
  • Beheer van de projecten verbeteren en samenwerking in de praktijk.

Nederland

Als katholiek maatschappelijk activeringswerk werken we samen op het terrein van training, verdieping en ontwikkeling.
Dit doen we in het verband van Actioma.

In Nederland zijn vijf katholieke instellingen voor maatschappelijk activeringswerk in Nederland:
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.