Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

Diaconale presentie

Het is een kerntaak van de kerk om te zien naar mensen, in het bijzonder naar degenen die zich niet alleen redden. We proberen dat op verschillende manieren, maar hebben toch het gevoel dat de problemen ons boven het hoofd groeien. Wat is er nu nodig en wat kunnen wij doen?

De katholieke sociale leer geeft goede impulsen. Meer weten: vraag ons!

“Duurzaamheid, Geloven en Toekomst” in katholiek Nederland: Laudato Si

“Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen.” (LS.95).

In samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen KNR is vanuit het RK maatschappelijk activeringswerk het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst opgestart. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland zijn consulenten aangesteld om u te adviseren bij je oriëntatie en initiatieven op het terrein van Duurzaamheid in de parochie. In 2018 vinden er regionale uitwisselingsbijeenkomsten plaats ten behoeve van de RK-achterban rondom dit thema waarvoor u een uitnodiging zult ontvangen.

Er zijn vele initiatieven die raken aan ‘het gemeenschappelijk huis’ dat in Laudato Si wordt geschilderd. Denk maar aan de acties voor een eerlijke verdeling (zoals Fairtrade) en tegen armoede en verspilling zoals de Voedselbank en andere vormen van ondersteuning. Of de inzet tot behoud van natuur en diversiteit (ook op de dag van St. Franciskus, 4 okt.).
Het bijzondere van Laudato Si: de focus op het verbinden van mensen met elkaar en met de hele schepping. Dat is geen vrijblijvende keuze meer. We kunnen als christen immers niet anders dan ons bekommeren om de naaste en om gerechtigheid, ook in de toekomst. Er zijn twee interessante websites: www.laudato-si.nl (goed materiaal) en www.laudatosi.nl (de encycliek zelf).

Inclusief Noaberschap!

We hebben aandacht voor de mensen om ons heen en we proberen goede zorg te verlenen. Maar we weten niet of we het goede doen: wat heeft die ander nodig? Wat helpt nou echt, wat is goed voor die ander? Hoe wordt die ander sterker?

De kleinschalige leefomgeving in het dorp vinden we prettig en veilig. We zien als noabers de anderen wel en helpen waar dat nodig is. Tegelijktijd zien we ook de problemen op het platteland: er zijn steeds minder actieve mensen en minder verenigingen.
Sommige mensen onttrekken zich ook aan de aandacht van de mensen in hun omgeving. Ze kozen er misschien zelf voor of ze kregen door hun anders zijn een wat meer geďsoleerde positie.

Hoe worden we een gemeenschap waarin iedereen de aandacht en hulp krijgt die nodig is?
Hoe zorgen we ervoor dat we de juiste mogelijkheden overeind houden: in organisatie en gebouwen?


beeld van de barmhartige samaritaan in Raalte
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.