Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

“Duurzaamheid, Geloven en Toekomst” in katholiek Nederland: Laudato Si

Laudato Si

"Duurzaamheid, Geloven en Toekomst”
in katholiek Nederland


“Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen.” (LS.95).

In samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen KNR is vanuit het RK maatschappelijk activeringswerk het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst opgestart. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland zijn consulenten aangesteld om u te adviseren bij je oriëntatie en initiatieven op het terrein van Duurzaamheid in de parochie. In 2018 vinden er regionale uitwisselingsbijeenkomsten plaats ten behoeve van de RK-achterban rondom dit thema waarvoor u een uitnodiging zult ontvangen.

Er zijn vele initiatieven die raken aan ‘het gemeenschappelijk huis’ dat in Laudato Si wordt geschilderd. Denk maar aan de acties voor een eerlijke verdeling (zoals Fairtrade) en tegen armoede en verspilling zoals de Voedselbank en andere vormen van ondersteuning.
Of de inzet tot behoud van natuur en diversiteit (ook op de dag van St. Franciskus, 4 okt.).

Het bijzondere van Laudato Si: de focus op het verbinden van mensen met elkaar en met de hele schepping. Dat is geen vrijblijvende keuze meer. We kunnen als christen immers niet anders dan ons bekommeren om de naaste en om gerechtigheid, ook in de toekomst.

Er zijn twee interessante websites:
www.laudato-si.nl: dat is de site van KNR met veel goed materiaal
www.laudatosi.nl: de hele encycliek
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

11/10Enschede en Hengelo: Regenboogdagen >