Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

Toekomst kerk en dorpsgemeenschap


Onze mogelijkheden 

Ondersteuning bij visieontwikkeling: antwoorden vinden op de vraag naar wat u belangrijk of juist niet belangrijk vindt voor de toekomst. Vanuit een breed gedragen visie wordt duidelijk waar prioriteiten moeten komen te liggen. Natuurlijk vinden mensen verschillende dingen belangrijk. Daarom is het belangrijk samen te kijken naar de geloofsgemeenschap in de toekomst.

Begeleiding naar meer en betere afstemming en samenwerking. Dit is voor een breed gedragen toekomst belangrijk. Zowel met de andere kerken in de regio als met andere organisaties en groeperingen.

Stimuleren van vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid. De inzet van mensen voor de medemens is nog steeds van groot belang. Er is veel inzet, maar deze verandert. Voor sommige werkzaamheden is interesse, voor andere minder. Wat zijn de voorwaarden voor goed vrijwilligerswerk?

Bevorderen van zorg en aandacht in de lokale gemeenschap met name voor de kwetsbaren. Wat is er al, wat gaat goed of juist minder goed? Wat is er nodig in uw (dorps-)gemeenschap?

Initiëren van aandacht voor en beleid op duurzaamheid. We hebben Laudato Si, een prachtige en stimulerende tekst. Vanuit deze encycliek kunt u aan de slag met zowel uw eigen beleid, gebouw en activiteiten als met de aandacht voor duurzaamheid van de gelovigen in hun dagelijks leven.

Ontwikkelen van toekomstgericht beleid voor de ruimtes en locaties die in een dorp aanwezig zijn of gemist worden: wat is er nodig – teveel – slecht?. In de vorm van een accommodatiedialoog wordt gezamenlijk gekeken naar de situatie van de huidige gebouwen en ruimtes: voldoen ze aan een behoefte? Zijn ze in goede staat? Wat is er verder nodig? Wat is niet meer nodig? Samenwerking op dit thema zorgt voor een gedegen toekomstbestendige aanpak. Hierin werkt het KCWO samen met de OVKK.

 

 


Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.