Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Remigius op weg: naar een vitale gemeenschap!

Er is een grote enquête gehouden onder alle parochianen van onze Remigius-geloofsgemeenschap die 16 jaar of ouder zijn. Daarvan heeft ruim 1/3 (624 mensen) de vragen beantwoord. De antwoorden worden nu op een rij gezet en bestudeerd.

Vanuit de Pastoraatsgroep is een werkgroep gevormd die met ondersteuning van het KCWO deze enquête heeft ontwikkeld en gehouden. Met de resultaten kan ze de vragen beantwoorden die gaan over ontwikkeling en toekomst van geloof, kerk, parochie en geloofsgemeenschap. Centrale vraag hierbij is: “hoe vormen wij in deze veranderende tijd een levendige gemeenschap van mensen, die als katholiek het christelijk geloof in de samenleving handen en voeten geeft?”.

De pastoraatsgroep hoopt met de resultaten uit het onderzoek een goed inzicht te krijgen in de vragen en verwachtingen van onze eigen geloofsgemeenschap en kerk(gebouw). De grote respons helpt daarbij zeker!

Op woensdag 21 febr. worden de resultaten aan de gemeenschap gepresenteerd. Van harte welkom!
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

11/10Enschede en Hengelo: Regenboogdagen >