Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

BruggenBouwen Almelo

De vorming van een team Bruggen Bouwen is verbonden met:
Overleg Joden Christenen Moslims
Geloven in Samenleven (netwerk van diverse kerken in Nederland)
KCWO, Maatschappelijk activeringswerk in Overijssel.

De doelstelling van het team omschrijven we als volgt:
  • gericht werken gericht aan begrip en respect voor mensen die anders denken, een andere religie hebben of een andere geaardheid, politieke overtuiging, ander land van herkomst, welvaartsniveau of van een ander ras zijn, enz.
  • streven naar verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen, die om allerlei redenen tegenover elkaar zijn komen te staan.
  • alert zijn en gericht optreden wanneer na gewelddadige gebeurtenissen (hier of elders in de wereld) en de reacties daarop vanuit de samenleving (zoals media en politici)bevolkingsgroepen in ons land geconfronteerd worden met ongenuanceerde reacties van andere bevolkingsgroepen.

We hebben mensen nodig die het bruggen bouwen als het ware in hun bloed hebben. Geen mensen die anderen willen overtuigen van hun gelijk, geen mensen met overduidelijke opvattingen waarover geen dialoog mogelijk is. De deelnemers aan het project nemen deel op persoonlijke titel en dragen geen formele verantwoordelijkheid namens een bestuur of achterban. Wel hebben ze een mandaat om vanuit hun levensbeschouwelijke groepering deel te nemen aan Team Bruggen Bouwen.

We bereiken bovenstaande doelstelling door het vormen van een compact netwerk van contactpersonen uit de verschillende levensbeschouwelijke groepen in Almelo zoals christenen, moslims, joden en atheïsten.
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

17/05Enschede: Salam >
1/09Wereldgebedsdag Laudato Si >