Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

Verbinden in Almelo

De vorming van een raad voor levensbeschouwing en religie is het initiatief van het KCWO, maatschappelijk activeringswerk in Overijssel.

De doelstelling omschrijven we als volgt:
  • gericht werken gericht aan begrip en respect voor mensen die anders denken, een andere religie hebben of een andere geaardheid, politieke overtuiging, ander land van herkomst, welvaartsniveau of van een ander ras zijn, enz.
  • streven naar verzoening en samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen, die om allerlei redenen tegenover elkaar zijn komen te staan.
  • alert zijn en optreden wanneer we geconfronteerd worden met ongenuanceerde reacties van andere bevolkingsgroepen.

We hebben mensen nodig die het verbinden als het ware in hun bloed hebben. Geen mensen die anderen willen overtuigen van hun gelijk, geen mensen met overduidelijke opvattingen waarover geen dialoog mogelijk is.

We bereiken bovenstaande doelstelling door het vormen van een werkverband van contactpersonen uit de verschillende levensbeschouwelijke groepen in Almelo zoals christenen, moslims, joden en atheïsten.
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.