Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

Wij/zij-denken: conflicten in de samenleving

Steeds meer mensen ervaren grote tegenstellingen in onze samenleving.
Deze komen op verschillende terreinen tot uiting, zowel sociaaleconomisch als religieus-cultureel. Deze tegenstellingen komen voort uit onbekendheid, vooroordelen en negatieve ervaringen en dragen bij aan een gevoel van achterstelling. Ze versterken de tweedeling.

Een paar voorbeelden van wat we zoal kunnen horen:
“Het zijn gelukszoekers die mijn baan inpikken”
“Uitkeringstrekkers zijn gewoon lui, laat ze maar gaan werken”
“Islam is een geloof van onderdrukking en geweld, die moeten ze verbieden”

Het rapport “Grote tegenstellingen” van het Trendbureau Overijssel geeft aan dat bijvoorbeeld de tegenstelling tussen migrant en autochtoon en tussen moslim en niet-moslim door velen als sterk wordt ervaren: 70% van de respondenten geeft aan dat de tegenstellingen zijn toegenomen. En 35% maakt zich enigszins zorgen, zelfs 55% maakt zich veel zorgen.

Insteek van dit project is samenwerking op gang te brengen om het wij-zij denken te verminderen en vooroordelen en problemen tegengaan. De eerste stap hierin is nu verkenning: welke ervaringen worden in Overijssel opgedaan? En hiervoor hebben we jou nodig.

Onze vraag is: wat is jouw ervaring en/of mening als het gaat om tegenstellingen en polarisatie, om wij-zij denken?
1. Herken je polarisatie, wij-zij denken bij jezelf of in je omgeving?
2. Herken je het in de samenleving? Wie worden er dan gezien als 'zij'? En wie zijn dan ‘wij’?
3. Zou je iets willen doen tegen polarisatie, wij/zij-denken? Heb je een idee van wat we er aan/tegen zouden kunnen doen?

We nodigen je uit deze ervaringen met ons te delen!
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.