Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

Bruggen Bouwen in Enschede

De vorming van team Bruggen Bouwen is gestart als pilot in een landelijk samenwerkingsproject van:
Overleg Joden Christenen Moslims
Geloven in Samenleven (netwerk van diverse kerken in Nederland)
KCWO, Maatschappelijk activeringswerk in Overijssel.
Deze pilot wordt gedragen door de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede.

De doelstelling van het team omschrijven we als volgt:
gericht werken aan begrip en respect voor mensen die anders denken, een andere religie
hebben of een andere geaardheid, politieke overtuiging, ander land van herkomst,
welvaartsniveau of van een ander ras zijn, enz.
streven naar verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen, die om allerlei redenen
tegenover elkaar zijn komen te staan.
alert zijn en gericht optreden wanneer na gewelddadige gebeurtenissen (hier of elders in de
wereld) en de reacties daarop vanuit de samenleving (zoals media en politici) bevolkingsgroepen in
ons land geconfronteerd worden met ongenuanceerde reacties van andere bevolkingsgroepen.

We hebben mensen nodig die het bruggen bouwen als het ware in hun bloed hebben. Geen mensen die anderen willen overtuigen van hun gelijk, geen mensen met overduidelijke opvattingen waarover geen dialoog mogelijk is. De deelnemers aan het project nemen deel op persoonlijke titel en dragen geen formele verantwoordelijkheid namens een bestuur of achterban. Wel hebben ze een mandaat om vanuit hun levensbeschouwelijke groepering deel te nemen aan Bruggen Bouwen.

We bereiken bovenstaande doelstelling door het vormen van een compact netwerk van contactpersonen uit de verschillende levensbeschouwelijke groepen in Enschede zoals christenen, moslims, joden, atheïsten en andere leden van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie:
  • Apostolisch Genootschap
  • Katholieke Kerk Enschede
  • Humanistisch Verbond
  • Protestantse Gemeente Enschede PKN
  • Syrisch Orthodoxe Kerk
  • Joods Liberale Gemeente Twente
  • Nederlands Israëlitisch Genootschap Twente
  • Moskeebesturen Anadolumoskee en Selimiyemoskee

Zij vormen de groep die beschikbaar is om in voorkomende situaties initiatieven te nemen.

Ayhan Aktas, Geloven in Samenleven
Eddy Oude Wesselink, KCWO
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.