Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

Meer aandacht en ruimte in kerk en samenleving?

Hoe verruimen we deze aandacht:
a. Hulp bij de voorbereiding van vieringen
b. Thematische bijeenkomst voor voorgangers en vrijwilligers
c. Aandacht in vele vieringen
d. lokale vervolgactiviteiten in samenwerking met ervaringsdeskundigen
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.