Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aandacht voor de mensen om je heen

In kerk en geloof gaat het om de vragen van het leven. Vragen die zich aandienen in gewone, maar vooral in bijzondere gebeurtenissen en heftige ervaringen.
Ook als er veel te verwerken is of als vertwijfeling toeslaat. Bijvoorbeeld bij geboorte en sterven, nieuw en oud, toekomst en verleden, mislukking en succes, werk en stilte, relaties en medemensen.

Je wilt goede zorg verlenen, maar je vraagt je af wat die ander nodig heeft? Wanneer doe je het goed? Wie wat dieper in een levensverhaal duikt, voelt wat er écht toe doet. Dat merk je zelf al als je de ruimte krijgt om je eigen verhaal te vertellen. Niet losse flodders, maar echt de tijd om je verhaal te doen. Echte aandacht brengt de levensvragen naar voren.

De training “Jouw verhaal telt” stelt je in staat beter om te gaan met levensvragen die op je pad komen: in je eigen leven, maar vooral ook in je (vrijwilligers-)werk. Je kunt in persoonlijke gesprekken, bijvoorbeeld als bezoek(st)er, beter bij het verhaal van de ander blijven. Zowel samenhang als diepte komen tevoorschijn.

We werken aan de volgende thema’s:
1. Aandacht en ruimte: luisteren zonder gestoord te worden door eigen gedachten en met aandacht voor de gevoelens
2. Levensverhaal: de werkelijkheid tot je laten doordringen zodat er in je een beeld wordt gevormd
3. Levensvragen: de vraag formuleren die uitnodigt belangrijke onderwerpen uit te diepen.

Het effect van de training is:
  • Meer samenhang in de activiteiten ervaren;
  • Verdieping van het werk;
  • Betere communicatie met collega's over het werk.

De training is bedoeld voor diaconale vrijwilligers, maar dus ook heel geschikt voor vrijwilligers in zorgsituaties: diakenen, vrijwilligers bij inloop, ontmoetingen en bezoekwerk, vrijwilligers en beroepskrachten in diverse activiteiten op het terrein van welzijn.
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

30/11Conferentie in Zwolle: Laudato Si! >