Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Presentie, bezoekwerk en levensvragen

4. Op verhaal komen
De mens is een verhalend wezen, een knooppunt van verhalen. Door aandacht te besteden aan het verhaal kan de mens betekenis geven aan opgedane ervaringen. Vanuit het begrijpen van de samenhang in je eigen levensverhaal begrijpen we beter hoe we met fijne en met moeilijke situaties omgaan. Daardoor wordt het makkelijker om in een gesprek met anderen ruimte te bieden aan hun wijze van leven/handelen.

5. Levensvragen in het bezoekwerk
In het bezoekwerk gaat het om het open gesprek over wat mensen bezig houdt. Soms naar aanleiding van ziekte of overlijden, maar misschien ook gewoon zo. Dan helpt het wanneer we open luisteren naar het verhaal en de levensvragen herkennen.

6 Ontmoeting van lotgenoten geeft kracht
We hebben de ervaring dat wanneer lotgenoten met elkaar over hun ervaringen kunnen spreken, dat zie hier weer gesterkt uit komen. Ze kunnen de dagelijkse uitdagingen weer aan. De parochie kan hiertoe uitnodigen en ruimte maken.
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

30/11Conferentie in Zwolle: Laudato Si! >