Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

Samen staan we voor multicultureel en solidair samenleven

Bruggen Bouwen

Een interlevensbeschouwelijk team van mensen kan adequaat optreden bij voorkomende problemen en conflicten. In zo’n team kent men elkaar, maar ook ‘het klappen van de zweep’. Vanuit de ervaringen van het project Geloven in Samenleven en het werk van het Overleg Joden, Christenen en Moslims in NL gaan ze aan de slag. In 2015 is dit begonnen in Enschede, daarna worden er ook teams in andere plaatsen opgezet. Wij initiëren en begeleiden de startfase.

Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.