Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

22/04: Enschede: Regenboogviering

In de Grote Kerk op de Oude Markt


Op zondag 22 april is er in de Grote Kerk in Enschede om 16:00 een oecumenische Regenboogviering. Het zal een viering worden die mensen verbindt, ongeacht of je nou katholiek, transgender, hervormd, homo, baptist, bi en/of gereformeerd bent. De viering wordt geleid door ds. Hanneke Siebert en ds. Remko Ongersma. Voor de viering is een speciaal projectkoor opgericht dat net zo divers is als de christelijke en de lhbt-gemeenschap zelf. Oud-stadsdichter van Enschede Regine Hilhorst draagt een gedicht voor dat ze speciaal voor de viering heeft geschreven.

Met de viering willen we de verbinding leggen tussen mensen, ongeacht hun religieuze overtuiging, seksuele oriëntatie of gender, zonder oordeel, maar met nadruk op wat écht belangrijk is: (naasten)liefde en de zorg voor elkaar. De viering wordt persoonlijk, positief en oecumenisch. Deelnemers aan de viering krijgen de gelegenheid om zelf hun voorbeden te doen of om de zegen te vragen van de predikanten - voor jezelf of voor jou en je partner.


Janny Joosten en Mark Melenhorst (COC Twente-Achterhoek) hebben in overleg met voorgangers en dirigent de viering opgezet. Joosten: "Gods liefde is voor mij onvoorwaardelijke acceptatie van de ander. We vieren diversiteit, midden in de stad in de Grote Kerk. Melenhorst: “Er is de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt met de acceptatie van seksuele diversiteit binnen de kerk. Dat we nu samen met de PKN-kerk en de Baptistengemeente een viering organiseren is een bewijs van deze progressie. Pure winst, niet alleen voor wie christen én homo is (of bi, of transgender), maar ook voor de kerkgemeenschappen zelf.”.

Regenboogkoor


Het speciaal voor deze viering opgerichte projectkoor bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren zangers. Muziek omvat zowel hedendaagse muziek (bijvoorbeeld Shackles van Mary Mary), als enkele meer traditionele (opwekkings-)liederen. De huidige groep is een bont gezelschap van jong en oud, homo en hetero, gelovig en niet-gelovig. Het koor staat onder van dirigent Edwin Beskers. De repetities zijn in volle gang. Margriet van der Meulen begeleidt het koor op de piano.

Acceptatie van homoseksualiteit in de kerk


De acceptatie van homoseksualiteit binnen de kerk wordt stapje voor stapje beter. In nagenoeg alle kerken wordt dit onderwerp besproken [1]. Ondertussen kun je in veel kerken als homostel (een vorm van) een inzegening van je relatie krijgen. Toch is dat niet overal zo. In veel kerken blijft seksuele en genderdiversiteit een moeilijk onderwerp. Dit maakt zelfacceptatie voor lhbt+’ers in deze kerken tot een zware opgave: het is een innerlijke strijd tussen de religieuze overtuigingen van jezelf en van je gemeenschap aan de ene kant en de wil om uiting te geven aan wie je diep van binnen bent aan de andere kant.

De acceptatie van seksuele en genderdiversiteit binnen geloofsgemeenschappen is het thema van de werkgroep lhbt+ & religie, die is opgericht als onderdeel van het lhbt+-beleid van de gemeente Enschede.
De werkgroep bestaat naast het COC Twente-Achterhoek, Eddy Oude Wesselink en Janny Joosten van het Katholiek Centrum voor Welzijn Overijssel, leden van de voormalige Interkerkelijke Werkgroep Homoseksualiteit en diverse anderen die zich persoonlijk met dit onderwerp betrokken voelen (waaronder enkele raadsleden).
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

17/05Enschede: Salam >
1/09Wereldgebedsdag Laudato Si >