Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

20/02: Huis van Spiritualiteit: Laudato Si


Huis van Spiritualiteit

Lezing van pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam)

Pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam) laat ons delen in de inspirerende kanten van Laudato Sí en geeft eenvoudige handreikingen hoe we kunnen genieten en zorg kunnen dragen voor de schepping.

Steeds meer wordt de aarde en al het leven op onze planeet bedreigd door onze hoge levensstandaard en het consumptiegedrag van de moderne mens. We kampen met problemen rond milieu, voedsel, energie en de gevolgen daarvan, zoals klimaatveranderingen. Al het leven op onze aarde ondervindt daarvan ernstige gevolgen. Als we zo doorgaan kan de aarde het leven niet meer dragen.

In zijn encycliek Laudato Sí deelt paus Franciscus de warme zorg voor Gods schepping. Zowel vanuit de wetenschap als vanuit het geloof wordt gekeken naar wat belangrijk is, zodat ook in de toekomst de aarde een goed gemeenschappelijk huis kan zijn. Paus Franciscus nodigt ons uit om de aarde te bekijken als Gods geschenk aan ons om in dankbaarheid te aanvaarden. We mogen ervan leven en van genieten, als een sacrament van God-met-ons mensen.

Geraakt door deze encycliek zal pater Roland Putman (franciscaan in Amsterdam) ons laten delen in de inspirerende kanten van het pauselijk schrijven Laudato Sí alsmede van eenvoudige praktische handreikingen waarin we kunnen genieten en zorg kunnen dragen voor de schepping.

Gegevens:
Wanneer: dinsdag 20 februari, 19.30 uur
Waar: Klooster Noord Deurningen, Huize Elisabeth, Gravenallee 11
Kosten: 7,00 ( inclusief koffie/thee)
Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541 353551
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

1/09Wereldgebedsdag Laudato Si >