Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

In Hengelo is anders is ook gewoon!


Tentoonstelling in de HeArtGallery:  

Wat vrouw? Wat man? Mens!

Kijk eens genderneutraal: maak geen onderscheid tussen de seksen. 

HeArtGallery, Drienerstraat 35 van 12 - 26 okt. 2018.

Waarom denken we in hokjes: zwart-wit, man-vrouw: zonder nuances? De tentoonstelling: Wat vrouw? Wat man? Mens! van Frans Eppink laat de bezoeker uit de eigen culturele comfortzone stappen en over gendergrenzen heen kijken. 

Tussen de ideaalbeelden van de meest vrouwelijke vrouw en de meest stoere mannelijke man bestaat een grote variëteit. Daarmee kun je nuanceren en mixen. Ieder mens heeft immers een mannelijke en een vrouwelijke kant.

Ieder mens heeft een eigen gender. Wat vrouw? Wat man? Mens! maakt je los van stereotype genderbeelden en laat de uniciteit van ieder mens naar voren komen. 

Voor verdere info: www.heartgallery.info en deze flyer.


Nieuws van Platform Kerk en Dorp

De laatste jaren is voor veel parochies de toekomst van kerk (-gebouw) en geloofsgemeenschap onzeker geworden. Dit gaat gepaard met vragen als:

• Hoe lang houden we ons kerkgebouw in functie?
• Hoe kunnen we vrijwilligers vinden voor (bestuurs-)taken?
• Lukt het om genoeg mensen bij de gemeenschap betrokken te houden?

De vragen kunnen heel verschillend zijn: soms meer inhoudelijk, dan weer meer gericht op de instandhouding van het kerkgebouw of op personele aspecten zoals vrijwilligersbeleid. In alle gevallen is het lastig daar oplossingen voor te vinden. In Overijssel houdt Platform KerkEnDorp.nl zich al langer bezig met deze vragen. 

We hebben gemerkt dat verbreding een belangrijk aspect is bij het zoeken naar oplossingen, met name de samenwerking met:
a. andere kerken: in de aandacht voor welzijn van mede-dorpsbewoners,
b. andere organisaties die accommodaties en ruimtes beheren in het dorp.

Voor de leefbaarheid van het dorp, maar zeker ook voor de toekomst van de dorpskerk, worden afstemming en samenwerking steeds belangrijker. Een brede visie op de toekomstige functie en het gebruik van de kerk in de dorpsgemeenschap als geheel, plaatst de kerk in een perspectief dat gedragen wordt door het hele dorp, met meer kansen op een bestendig voortbestaan.

Platform KerkEnDorp.nl kan u behulpzaam zijn met het ontwikkelen van een breed gedragen toekomstvisie. We nodigen u uit daartoe contact op te nemen via ons mailadres: info@kerkendorp.nl. Met vriendelijke groet,

Het Platform Kerk en Dorp bestaat uit:

OVKK     Kor Pollema, Tom Jannink en Willemien Woestenenk

KCWO   Eddy Oude Wesselink

ProMO  Janny Wiltjer-Lusseveld

Logo van project Kerk en Dorp
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.