Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Enschede en Hengelo vieren LHBT+ diversiteit
op de Regenboogdagen: 11-14 oktober


Enschede

Van donderdag 11 tot en met zondag 14 oktober a.s. tijdens de Regenboogdagen heeft Enschede extra aandacht voor acceptatie van de LHBT+ gemeenschap.
Extra aandacht is er voor LHBT+ers die vanuit cultuur en/of geloof worstelen met acceptatie van hun geaardheid.

Nieuw is de warme belangstelling van ruim vijfendertig Enschedese horecaondernemingen. Zij hebben speciaal voor deze dagen een Regenbooggerecht op de kaart gezet. Ze versieren hun zaak, zijn herkenbaar aan een speciale deelnemersposter en zullen de Regenboogvlag uithangen.

Enschede kende sinds enige jaren de Coming-Outweek. ‘Wij zijn ervan overtuigd, dat alle mensen mogen zijn zoals ze zijn. Mensen zijn net zo divers als de kleuren van de regenboog. Die diversiteit in geaardheid of gender vieren we met elkaar. Daarom hebben we Coming Outweek omgedoopt tot Regenboogdagen.’

In deze Regenboogdagen wordt extra aandacht gevraagd voor acceptatie van LHBTI+-ers. Er vinden tal van activiteiten op cultureel gebied plaats. De Gemeente is hierin faciliterend. De uitvoering wordt gedaan door de vele vrijwilligers van o.a. COC Twente-Achterhoek, ROC van Twente, Saxion Hogeschool, Stonewall, Exaltio en werkgroepen "LHBTI+ & religie" en "Regenboogdagen".

Hengelo

Hier staat de tentoonstelling centraal:

Wat vrouw? Wat man? Mens!

in de HeArtGallery van 11- 25 okt. Drienerstraat 35 in Hengelo

Kijk eens genderneutraal: maak geen onderscheid tussen de seksen.

Waarom denken we in hokjes: zwart-wit, man-vrouw: zonder nuances? De tentoonstelling: Wat vrouw? Wat man? Mens! van Frans Eppink laat de bezoeker uit de eigen culturele comfortzone stappen en over gendergrenzen heen kijken.

Tussen de ideaalbeelden van de meest vrouwelijke vrouw en de meest stoere mannelijke man bestaat een grote variëteit. Daarmee kun je nuanceren en mixen. Ieder mens heeft immers een mannelijke en een vrouwelijke kant.
Ieder mens heeft een eigen gender. Wat vrouw? Wat man? Mens! maakt je los van stereotype genderbeelden en laat de uniciteit van ieder mens naar voren komen.

Voor verdere info: www.heartgallery.info en www.regenboogtwente.nl
De tentoonstelling is van Frans A.M. Eppink, Eppink Fotoproducties


Inclusief Samenleven: hoe doen we dat?


Inclusief betekent dat ieder mens meetelt en gezien wordt. Daarvan zijn we als samenleving ver verwijderd. Er zijn vele oorzaken die maken dat een mens niet gezien wordt en ook het gevoel heeft niet mee te tellen en gezien te worden. Velen zijn daardoor onzeker en stellen zich vragen:
- wie helpt mij als ik het niet alleen red?
- wie steunt mij bij het vinden van mijn weg?
- wie komt er voor mij op?

Het kan gaan om ouderen die alleen leven, om mensen die veel tegenslag ervaren, om degenen die pas kort in onze samenleving wonen of om mensen met een sociale of lichamelijke beperking.

Wij helpen u deze mensen in beeld te krijgen en verbindingen te herstellen.Toekomst Kerk en Dorp


Recent onderzoek in een (grotendeels) katholiek dorp in Twente gaf onder meer de volgende resultaten te zien:
1. er is een groot draagvlak voor het gebruik van de dorpskerk voor passende religieuze, culturele en sociale activiteiten;

2. Voor vele parochianen heeft geloof betekenis in het leven en voegt het iets toe (bij meer inwoners dan degenen die regelmatig naar de kerk gaan);

3. Er is een relatief grote groep ouderen die weinig contacten hebben en ook weinig mensen hulp kunnen vragen als ze die nodig hebben. Een deel daarvan komt daardoor later misschien wel in de problemen.

4. Er zijn meer verwachtingen ten aanzien van de geloofsgemeenschap dan nu kunnen worden ingevuld. Deze verwachtingen vormen een uitdaging: wat willen we als geloofsgemeenschap betekenen?

Wanneer u meer hierover wilt weten kunt u ons benaderen!

Logo van project Kerk en Dorp

Er is een nieuwe Nieuwsbrief Kerk en Dorp uit.
Klik op de kerk rechts om deze in te zien.

Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

11/10Enschede en Hengelo: Regenboogdagen >