Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Laudato Si

"Duurzaamheid, Geloven en Toekomst”
in katholiek Nederland


Retraite

Wilt u meer doen, maar weet niet hoe of wat?

Verwondering en inzet

helpt u op weg.

Deze retraite is voor alle mensen die actief de boodschap
van Laudato Si’ willen uitdragen.

Waar: Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt
Op: 24 - 26 augustus 2018

“Het gaat er niet zozeer om te spreken over ideeën.
Een hartstochtelijke zorg voor de wereld wordt vooral gevoed door motieven
die uit de spiritualiteit voortvloeien.
Het is onmogelijk zich alleen maar met theorieën in te zetten voor iets groots,
zonder een mystiek die ons bezielt.”
PAUS FRANCISCUS (LAUDATO SI’ 216)


Retraiteleiders: Theo van Adrichem ofm, Gerard Moorman

Kosten: € 100,- (inclusief overnachtingen en maaltijden)
Aanmelden: LS@knr.nl of KNR, postbus 111, 5201 AC Den Bosch
Informatie: 073 – 6921301 (Gerard Moorman)

Er zijn verder twee interessante websites:
www.laudato-si.nl: dat is de site van KNR met veel goed materiaal
www.laudatosi.nl: de hele encycliek


Regenboog Twente: omdat anders ook gewoon is

In de dagen rond 11 okt. 2018 laten we dat zien: we komen er rond voor uit.
In vele activiteiten scheppen we ruimte voor LHBT-ers en hun verwanten/vrienden. Juist als ze leven in een combinatie van meerdere culturen of religies. We staan voor inclusief samenleven!

Inclusief Samenleven: hoe doen we dat?


Inclusief betekent dat ieder mens meetelt en gezien wordt.
Maar daarvan zijn we als samenleving ver verwijderd. Er zijn vele oorzaken die maken dat een mens niet gezien wordt en ook het gevoel heeft niet mee te tellen en gezien te worden. Velen zijn daardoor onzeker en stellen zich vragen:
- wie helpt mij als ik het niet alleen red?
- wie steunt mij bij het vinden van mijn weg?
- wie komt er voor mij op?

Het kan gaan om ouderen die alleen leven, om mensen die veel tegenslag ervaren, om degenen die pas kort in onze samenleving wonen of om mensen met een sociale of lichamelijke beperking.

Wij helpen u deze mensen in beeld te krijgen en verbindingen te herstellen.Toekomst Kerk en Dorp


Recent onderzoek in een (grotendeels) katholiek dorp in Twente gaf onder meer de volgende resultaten te zien:
1. er is een groot draagvlak voor het gebruik van de dorpskerk voor passende religieuze, culturele en sociale activiteiten;

2. Voor vele parochianen heeft geloof betekenis in het leven en voegt het iets toe (bij meer inwoners dan degenen die regelmatig naar de kerk gaan);

3. Er is een relatief grote groep ouderen die weinig contacten hebben en ook weinig mensen hulp kunnen vragen als ze die nodig hebben. Een deel daarvan komt daardoor later misschien wel in de problemen.

4. Er zijn meer verwachtingen ten aanzien van de geloofsgemeenschap dan nu kunnen worden ingevuld. Deze verwachtingen vormen een uitdaging: wat willen we als geloofsgemeenschap betekenen?

Wanneer u meer hierover wilt weten kunt u ons benaderen!

Logo van project Kerk en Dorp

Er is een nieuwe Nieuwsbrief Kerk en Dorp uit.
Klik op de kerk rechts om deze in te zien.

Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

24/08Retraite Laudato Si >
1/09Wereldgebedsdag Laudato Si >
11/10Enschede en Hengelo: Regenboogdagen >