Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Regenboog Twente: omdat anders ook gewoon is

In de dagen rond 11 okt. 2018 laten we dat zien: we komen er rond voor uit.
In vele activiteiten scheppen we ruimte voor LHBT-ers en hun verwanten/vrienden. Juist als ze leven in een combinatie van meerdere culturen of religies.

Regenboogviering in Enschede

Op zondagmiddag 22 april vond er een zeer inspirerende Regenboogviering plaats in de Grote Kerk op de Oude Markt in Enschede. Met medewerking van predikanten van de Baptisten en PKN in Enschede en een Projectkoor dat in drie maanden het hele repertoire oefende en presenteerde:


Projectkoor van de Regenboogviering Enschede

Toekomst Kerk en Dorp


Recent onderzoek in een (grotendeels) katholiek dorp in Twente gaf onder meer de volgende resultaten te zien:
1. er is een groot draagvlak voor het gebruik van de dorpskerk voor passende religieuze, culturele en sociale activiteiten;

2. Voor vele parochianen heeft geloof betekenis in het leven en voegt het iets toe (bij meer inwoners dan degenen die regelmatig naar de kerk gaan);

3. Er is een relatief grote groep ouderen die weinig contacten hebben en ook weinig mensen hulp kunnen vragen als ze die nodig hebben. Een deel daarvan komt daardoor later misschien wel in de problemen.

4. Er zijn meer verwachtingen ten aanzien van de geloofsgemeenschap dan nu kunnen worden ingevuld. Deze verwachtingen vormen een uitdaging: wat willen we als geloofsgemeenschap betekenen?

Wanneer u meer hierover wilt weten kunt u ons benaderen!

Logo van project Kerk en Dorp

Er is een nieuwe Nieuwsbrief Kerk en Dorp uit.
Klik op de kerk rechts om deze in te zien.

Laudato Si

"Duurzaamheid, Geloven en Toekomst”
in katholiek Nederland


“Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen.” (LS.95).

In samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen KNR is vanuit het RK maatschappelijk activeringswerk het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst opgestart. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland zijn consulenten aangesteld om u te adviseren bij je oriëntatie en initiatieven op het terrein van Duurzaamheid in de parochie. In 2018 vinden er regionale uitwisselingsbijeenkomsten plaats ten behoeve van de RK-achterban rondom dit thema.

Er zijn vele initiatieven die raken aan ‘het gemeenschappelijk huis’ dat in Laudato Si wordt geschilderd. Denk maar aan de acties voor een eerlijke verdeling (zoals Fairtrade) en tegen armoede en verspilling zoals de Voedselbank en andere vormen van ondersteuning.
Of de inzet tot behoud van natuur en diversiteit (ook op de dag van St. Franciskus, 4 okt.).

Het bijzondere van Laudato Si: de focus op het verbinden van mensen met elkaar en met de hele schepping. Dat is geen vrijblijvende keuze meer. We kunnen als christen immers niet anders dan ons bekommeren om de naaste en om gerechtigheid, ook in de toekomst.

Er zijn twee interessante websites:
www.laudato-si.nl: dat is de site van KNR met veel goed materiaal
www.laudatosi.nl: de hele encycliek

Inclusief Samenleven: hoe doen we dat?


Inclusief betekent dat ieder mens meetelt en gezien wordt.
Maar daarvan zijn we als samenleving ver verwijderd. Er zijn vele oorzaken die maken dat een mens niet gezien wordt en ook het gevoel heeft niet mee te tellen en gezien te worden. Velen zijn daardoor onzeker en stellen zich vragen:
- wie helpt mij als ik het niet alleen red?
- wie steunt mij bij het vinden van mijn weg?
- wie komt er voor mij op?

Het kan gaan om ouderen die alleen leven, om mensen die veel tegenslag ervaren, om degenen die pas kort in onze samenleving wonen of om mensen met een sociale of lichamelijke beperking.

Wij helpen u deze mensen in beeld te krijgen en verbindingen te herstellen.
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

1/09Wereldgebedsdag Laudato Si >
11/10Enschede en Hengelo: Regenboogdagen >